L'èxit del nostre web:  Els xifres parlen ....!
Succes pour notre site : Les chiffres parlent...!


BILAN  DES ANNEES   2003 - 2008  - BALANC DELS ANYS 2003 - 2008

Années

Visiteurs différents

Visites

Pages

Total 2008

58816

64448

424459

Total 2007

59476

66630

460620

Total 2006

 36243

40931

394737

Total 2005

27476

33220

335406

Total 2004

15476

21247

222046

Total 2003

10662

14184

180844

Le nombre de visiteurs différents a été multiplié par 5.5 en 5 ans ....! léger fléchissement en 2008

Durées/Visites TOTAL

Conmentaires  pour 2008


A partir du tableau ci contre
on constate:
 
-
176 Visiteurs par jour
- 58792 visites doivent être jugées comme non significatives (- de 2 mn)
- 16 visiteurs par jour y passent + de 2mn.
- 8 visiteurs par jour y passent plus de 5 minutes
-120 visiteurs ont passé plus d'une heure sur le site

0s-30s

51604

30s-2mn

7188

2mn-5mn

2605

5mn-15mn

1751

15mn-30mn

648

30mn-1h

528

1h+

120

Inconnu

4

 

64448

 

 email.gif Gener 2003 :
El nostre web  a canviat la seva manera de presentar les dades.
Trobareu a fi de pagina el històric del passat
 janvier 2003 :
Notre serveur a changé le mode calcul et la présentation des statistiques nous conserverons l'historique ancienne formule dans le bas de cette page

                                                                     


BILAN  DE L'ANNEE   2008 - BALANC DE L'ANY 2008

Mois

Visiteurs différents

Visites

Pages

Jan 2008

3946

4293

29108

Fév 2008

7626

8258

49743

Mar 2008

5642

6147

41995

Avr 2008

6534

7318

46378

Mai 2008

6398

7044

42800

Juin 2008

3655

4046

26759

Juil 2008

3728

4082

25081

Août 2008

3763

4172

25230

Sep 2008

4505

4893

31248

Oct 2008

5379

5754

36203

Nov 2008

4251

4641

32666

Déc 2008

3389

3800

37248

Total

58816

64448

424459


 

 

  BILAN  DE L'ANNEE   2007 - BALANC DE L'ANY 2007

                                                                                    

Mois

Visiteurs différents

Visites

Pages

Jan 2007

3950

4629

39020

Fév 2007

3216

3755

30574

Mar 2007

3773

4385

39659

Avr 2007

3759

4316

39395

Mai 2007

5373

6098

42263

Juin 2007

5510

6131

38979

Juil 2007

3434

3832

24060

Août 2007

3751

4026

25246

Sep 2007

5968

6572

38546

Oct 2007

7734

8632

50287

Nov 2007

8471

9245

54269

Déc 2007

4537

5009

38322

Total

59476

66630

460620


  BILAN  DE L'ANNEE   2006 - BALANC DE L'ANY 2006

Mois Visiteurs différents Visites Pages
Jan 2006

2824

3266

36251

Fév 2006

2548

2915

29945

Mar 2006

3144

3610

35894

Avr 2006

3234

3623

33348

Mai 2006

3292

3652

34782

Juin 2006

2946

3331

33002

Juil 2006

1491

1634

17995

Août 2006

1027

1141

11488

Sep 2006

1402

1592

17596

Oct 2006

3047

3491

32431

Nov 2006

4986

5587

47529

Déc 2006

6302

7089

64476

Total 2006

36243

40931

394737

 


                                                                     BILAN  DE L'ANNEE   2005 - BALANC DE L'ANY 2005

Mois Visiteurs différents Visites Pages
Jan 2005

1151

1445

13770

Fév 2005

1608

1846

16836

Mar 2005

1522

1830

16005

Avr 2005

1599

2253

22343

Mai 2005

1661

2006

20709

Juin 2005

2238

2728

27275

Juil 2005

1785

2066

18380

Août 2005

2001

2260

19913

Sep 2005

2643

3069

27207

Oct 2005

2638

3157

29998

Nov 2005

3659

4459

50070

Déc 2005

4971

6101

72900

Total 2005

27476

33220

335406

 


BILAN  DE L'ANNEE   2004 - BALANC DE L'ANY 2004

Mois

Visiteurs différents

Visites

Pages

Jan 2004

1165

1492

18684

Fév 2004

1217

1608

15104

Mar 2004

1361

1710

17819

14 Avr 2004

1164

1572

16955

Mai 2004

1293

1626

15211

Juin 2004

1108

1410

12503

Juil 2004

824

955

8424

Août 2004

863

1030

10909

Sep 2004

1285

1570

12964

Oct 2004

1219

1760

17968

Nov 2004

1683

2670

29334

Déc 2004

2294

3844

46171

Total 2004

15476

21247

222046

 


 

Mois Déc 2004
Visiteurs différents Visites Pages
2294
 
3844
(1.67 visites/visiteur)
46171
(12  pages/visite)

Decembre 04 es un altre rècord ..!
                         en 2003  eran    2777 persones ha visita el nostre WEB …!
                         En 2004    2844  persones han visitat el nostre WEB …! 
                              124 persones cada dia….  Gràcies a tothom…..!!  
D'aquestes dades sabem que son 67 %  les persones que tornen mes
d’una vegada en el nostre WEB  ( 60% EN 2003)

  FREQUENTATION RECORD

Encore un record sur decembre 2004...!
Nous savons à partir de ces données que 67% de nos visiteurs reviennent
 plus d'une fois sur notre site. (60% en 2003)
                                2777 personnes ont visité notre site en 2003
c'est aujourd'hui 2844 personnes
                               124 personnes par jour... merci à tous...!


 De mes, cal dir que son en decembre 2004, 2294 visitants diferents.
D'aquestes dades sabem que
                         

 223 persones passen entre 5 mn et 15mn
                            115 passen de 15 mn a 30 mn
                            124 passen de 30 mn a 1h
                                101  mes de una hora.......
                                       Pere GUISSET un èxit permanent…!

decembre 2004   FREQUENTATION RECORD :
 De plus, il faut dire qu'il s'agit de 2294 visiteurs différents.
Nous savons à partir de ces données que.
                              223 personnes y passent entre 5 mn et 15mn
                             115 personnes y passent entre 1 5 mn et 30mn 
                             124 personnes y passent entre 30mn et 1h
                              101  y passent plus de 1h
                                Pere GUISSET  un succès permanent...!
( Les rubriques en Français contribuent
également à ces scores)


BILAN  DE L'ANNEE   2003 - BALANC DE L'ANY 2003

Mois Visiteurs différents Visites Pages
Jan 2003

0

0

0

Fév 2003

313

427

6290

Mar 2003

883

1186

17711

Avr 2003

845

1059

17909

Mai 2003

1093

1397

21303

Juin 2003

916

1097

15864

Juil 2003

690

835

10570

Août 2003

713

839

7887

Sep 2003

903

1068

12916

Oct 2003

1140

1474

18070

Nov 2003

1434

2025

21769

Déc 2003

1732

2777

30555

Total 2003

10662

14184

180844

 

LA PAGINA LA MES VISITADA EN OCTUBRE 2003 ES : ELS PEOMES...!

LA PAGE LA PLUS VISITEE EST : LES POEMES ....!

 

Durée des visites:     Novembre 2003  
Visites: 2025 - Moyenne: 138 s Visites Pourcentage
0s-30s 1291 63.7 %
30s-2mn 409 20.1 %
2mn-5mn 157 7.7 %
5mn-15mn 98 4.8 %
15mn-30mn 33 1.6 %
30mn-1h 27 1.3 %
1h+ 6 0.2 %

 

Durée des visites:      Octobre 2003

 
Visites: 1474 - Moyenne: 120 s Visites Pourcentage
0s-30s

962

65.2 %

30s-2mn

295

20 %

2mn-5mn

102

6.9 %

5mn-15mn

82

5.5 %

15mn-30mn

17

1.1 %

30mn-1h

12

0.8 %

1h+

4

0.2 %

 

bar1.gif

ANCIENNE  PRESENTATION

Mes

NOMBRES DE VISITES/MES

MITJANA/DIA

MAXIM /DIA

SETEMBRE 02

191

6

27

OCTUBRE 02

501

16

27

NOVEMBRE 02

803

26

50

DESEMBRE  02

1607

53

87

GENER 31/01/03

 1220

39

89

FEBRER  28/02/03

 1297

46

80

MARS      31/03/03

1634

52

79

ABRIL 30 04 03

1546

51

86

MAIG 31 05 03

1689

54

95

 

LA PAGINA LA MES VISITADA EN MAIG 2003 ES : ELS PEOMES...!


PER PAIS ..! Catalunya Sud es desperta en desembre i es are adormida..?

  MES

ESPAGNE

FRANCE

ALTRES

SETEMBRE 02

16%

54%

30%

OCTUBRE 02

30%

24%

46%

NOVEMBRE 02

36%

24%

40%

DESEMBRE 02

46%

14%

40%

GENER 03

17%

30%

53%

FEBRER 28 02 03

10%

27%

63%

MARS      31 03  03

11%

30%

59%

ABRIL 30 04 03

9%

27%

64%

MAIG 31 05 03

9%

28%

63% amb 22% de network

HO CAL DIR: Benvinguts als 6% del Canada I sempre el 3% de la Bèlgica. El Català es a pertot

 Période du résumé: 12 mois   MAI 2002 à MAI 2003


Totaux par Mois
Mois Moyennes/Jour Totaux mensuels
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2003 2645 2029 670 54 1391 1627689 1689 20789 62905 81997
Apr 2003 2435 1889 605 51 1181 1230435 1548 18170 56691 73073
Mar 2003 2266 1599 588 52 1261 1023916 1634 18250 49575 70266
Feb 2003 2073 1571 589 46 996 865203 1297 16516 44006 58060
Jan 2003 1977 1549 491 39 1082 962227 1220 15223 48045 61315
Dec 2002 3436 2622 855 53 1419 1789453 1607 25661 78680 103092
Nov 2002 1639 1251 393 26 684 785088 803 11817 37535 49195
Oct 2002 1014 784 230 16 524 445016 501 6927 23521 30426
Sep 2002 442 286 105 6 202 157119 191 3178 8584 13264
Aug 2002 364 239 96 7 216 146349 229 2991 7422 11297
Jul 2002 224 187 65 4 115 116308 124 2026 5822 6954
Jun 2002 93 53 38 2 40 29802 85 1106 1546 2699
Totaux 9178605 10928 142654 424332 561638


Generated by Webalizer Version 2.01

RADIO ARRELS 15 ABRIL 2003

VOLUMS DEL WEB

37 pagines
1500 fitxers petits i grans
 Espai de 75 Mo (76 milions de caracters)

SECCIONS

Obres nomenades dintre el web

Encara en arxius

Publicació integral

TEATRE

50

48

1

Comèdies 3 actes

9

5

1

Comèdies inèdites

10

10

 

Sainets

5

20

5

Coscolles

22

13

9

Theatre français

4

 

2

CANÇONS

43

32

38

La llegenda de la font

6

2

6

Els altres èxits

4

 

3

Els èxits de demà

12

20

11

Amb aires populars

12

5

9

Chansons françaises

9

5

9

POEMES

49

30

37

Poemes français

12

10

12

CONTES

7

3

6

Contes français

5

 

5

HISTORIES

26

31

25

Burles i carallades

18

20

18

Histoires en français

4

10

4

Tires de dibuixos

4

1

3

TOTAL

175

154

107