Associació els amics de les flors del jardí
de PERE GUISSET

Adhésió 2004 en línia
amb un calendari de taula ofert

12  Poemes i 13 il.lustracions publicats

Adhésion 2004 en ligne
avec un calendrier de table offert
12 Poemes et 13 Illustrations publiés

COTITZACIÓ 2004  - PROMOCIÓ  10   EUROS

 

Aquest calendari 2004 de taula es junt à la vostra adhesió.
Expedirem el calendari i la confirmació de la vostra inscripció per via postal.
El vostre pagament es fera desprès a la recepció.   Gracies per tots per la vostra ajuda.
Ce calendrier 2004 de table est joint à votre adhésion
Nous expedirons le calendrier et la confirmation de votre inscription par voie postale.   Votre paiement interviendra à la reception.

 

Bulletin d'inscription - Butlletí d’inscripció

Cognom
Nom complet

 

Lloc de vida

Vos coordonnées

Adreça
Adresse

 

Codi Postal -Vila

Code postal-Ville

 

 

Tél.

 

Fax.

 

Vostra e-mail
Votre E-mail

 

Punt de vista sobre el nostreWEB
Avis sur le site

 
Podeu fer un e-mail